Skip to content

vremenik

Info dan

Fakultet elektrotehnike i računarstva, predavaona B1

28.09.2019. – 15h
Rok za prijavu 15.10.2019.
20.10.2019.
Rok za slanje radova 1.12.2019. – 23:59h
Objava pozvanih učenika na Državni turnir mladih fizičara 11.12.2019.
5. Hrvatski turnir mladih fizičara, Zagreb 15.12.2019.
Objava članova ekipe za IYPT 24.12.2019.
Prezentacija 2. problema ožujak 2020.
Prezentacija 3. problema svibanj 2020.
IYPT – Rumunjska srpanj 2020.

 

pdf vremenik

Sidebar