Skip to content

vremenik

Rok za prijavu 17.10.2021.
24.10.2021.
Rok za slanje radova 28.11.2021. – 23:59h
Objava pozvanih učenika na Državni turnir mladih fizičara 14.12.2021.
19. Hrvatski turnir mladih fizičara, Zagreb 18.12.2021.
Objava članova ekipe za IYPT 24.12.2021.
Prezentacija 2. problema ožujak 2022.
Prezentacija 3. problema svibanj 2022.
IYPT – Rumunjska srpanj 2022.

 

pdf vremenik

Sidebar