Skip to content

vremenik

Rok za prijavu 15.10.2019.
Rok za slanje radova 1.12.2019. – 23:59h
Objava pozvanih učenika na Državni turnir mladih fizičara 15.12.2019.
5. Hrvatski turnir mladih fizičara, Zagreb 20.12.2019.
Objava članova ekipe za IYPT 24.12.2019.
Prezentacija 2. problema ožujak 2020.
Prezentacija 3. problema svibanj 2020.
IYPT – Rumunjska srpanj 2020.

napomena: Točan datum državnog će se možda još pomicati dan-dva zbog dostupnosti sudaca.
O eventualnim promjenama ćete biti pravovremeno obaviješteno preko email-a.

pdf vremenik

Sidebar