Skip to content

FAQ

1. Tko sve može pomoći pri rješavanju problema?
Ne postoji ograničenje na to koga se smije tražiti za pomoć, no ipak rad bi trebao biti prvenstveno rad učenika. Potiče se da roditelji pomognu učeniku savjetom pri osmišljavanju aparature i radu na problemu. Mentori su također dobrodošli da pomognu pri izradi aparature, posudbi instrumenata za mjerenje ili osiguravanju prostora u školi gdje bi se eksperiment mogao provoditi.

2. Postoji li zadan font, prored,.. za rad?
Ne postoji. Upućujemo Vas da pogledate primjere radova dostupnih na http://iypt.icm.hr/primjeri-radova/ te na neslužbenom arhivu međunarodnog natjecanja https://archive.iypt.org/.

  • Tehničke detalje poput veličine i vrste fonta, veličinu proreda ne vrednujemo, ali vas molimo da obratite pozornost na čitljivost; drugim riječima probajte izbjegavati premale ili prevelike veličine fontova, te fontove koji su teško čitljivi.
  • Tehnički detalji koji se vrednuju su primjerice pravilna označenost slika, tablica, grafova i osi na grafovima te označenost literature i ispravno citiranje.
  • Naglašavamo kako je na kraju rada obvezno navesti literaturu koja se koristila prilikom pisanja istog. Ako doslovno prepisujete rečenice iz literature, potrebno ih je citirati (staviti unutar navodnika i navesti iz kojeg su izvora preuzete).

Izrazito je bitno izbjegnuti plagiranje u radu.  Svako kopiranje teksta bez citiranja smatra se plagijatom i strogo se kažnjava prilikom ocjenjivanja. Prilikom korištenja literature poželjnije je parafrazirati originalni tekst, tj. svojim riječima prepričati ono što ste pročitali.

3. Je li u redu zamoliti npr. profesoricu hrvatskog za lektoriranje teksta?
Uredu je i izrazito poželjno. Uz to može biti koristan alat http://ispravi.me za otkrivanje pravopisnih pogrešaka.

4. Što je konceptualni ispit na Državnoj razini natjecanja i kako se pripremiti?
Test znanja na Državnoj razini natjecanja je konceptualan, nosi 20% bodova i osmišljen je tako da bi bio rješiv i učenicima nižih razreda. Kao takav, pokriva jedino područja fizike s kojima bi se učenici mogli susresti na turniru (što znači da isključuje teoriju relativnosti i kvantnu fiziku). Ideja testa jest prije svega ispitati logičko zaključivanje i konceptualno razmišljanje učenika, a ne znanje formula ili izvođenje dugih izraza.
Bitnije za učenike da dobro vladaju gradivom s kojim su se do sada susreli, nego da uče unaprijed zbog konceptualnog testa, a sam test je na ovom natjecanju više suplementaran i koristi učenicima koji se možda malo lošije usmeno izražavaju tijekom znanstvene rasprave da pokažu svoje znanje koncepata fizike.
Primjere testova ne objavljujemo javno jer želimo potaknuti učenike da se više posvete svojim izabranim problemima.

5. Koliko učenika smije skupa raditi na rješavanju problema?
S obzirom da je krajnji cilj državnog turnira izbor ekipe za međunarodno, toplo preporučamo suradnju među natjecateljima. Međutim, na jedan rad se smije potpisati samo jedan učenik/ca, i samo potpisani autor će biti pozvan na državno.

6. Mogu li prijaviti svoj rad na Smotru eksperimentalnih radova iz fizike?
U pravilu da. Jedino učenici koji su se odazvali na poziv u tim za Međunarodni turnir mladih fizičara ne smiju ovogodišnja rješenja slati na Smotru.

Sidebar