Skip to content

IYPT 2013

POZIV

PRIJAVE

  • Prijave se primaju do 30. listopada 2012.
  • Pristigle prijave (PDF, 40kB) (korigirano).
  • Radovi se primaju do 15. prosinca 2012.
  • Zaprimljeni radovi (PDF, 22kB).
  • 23. prosinca 2012: objava radova (PDF, 22kB) pozvanih na državni turnir mladih fizičara.

DRŽAVNI TURNIR MLADIH FIZIČARA

MEĐUNARODNI TURNIR MLADIH FIZIČARA

  • Hrvatska ekipa
  • 26. međunarodni turnir mladih fizičara: Tajvan, srpanj 2013.
  • Konačni rezultati
  • Foto album
Sidebar